Friday, 1 July 2011

तिम्रो अँगालोमा


जीवन,
कहिले उकालो हुन्छ ।
कहिले ओह्रालो हुन्छ ।
यो,
कहिले दोभान.....
कहिले भँगालो  हुन्छ ।

तर
उकालोमा होस
कि ओह्रालोमा
,
तिमीसितै हुन्छु ।
तिमीसित
हिँड़्दा हिँड़्दै
कहिले दोभानमा...
कहिले भँगालोमा हुन्छु ।

तर
जहिले पनि, जता पनि
सधैं,
श्रृँखलावद्ध हिमाल जस्तै
तिम्रै,
अँगालोमा हुन्छु ।

No comments:

Post a Comment